Aktualitete

    Të kërkosh një vizë për në Francë nga Shqipëria

    PNG France-visas është faqja e vetme, e cila përmban informacionet e nevojshme për t’ju udhëzuar dhe ndihmuar në çdo etapë të kërkesës tuaj (përgatitja e dosjes, regjistrimi, dorëzimi dhe ndjekja e kërkesës tuaj).

    Regjistrohuni te letra informuese e rrjetit kulturor francez në Shqipëri për të marrë dy herë në muaj programin e aktiviteteve të radhës.