Franca në Profil

 • Politika e jashtme

  Politikën e Jashtme e Francës bazohet në disa parime themelore: të drejtën e popujve për vetëvendosje, respektin për të drejtat e Njeriut dhe për parimet demokratike, respektin për Shtetin e së drejtës dhe bashkëpunimi (...)

  lexo vazhdimin

 • Të përgjithshme

  Sipërfaqja
  550 000 kilometra katrorë
  Vendi më i shtrirë i Europës Perëndimore (gati një e pesta e sipërfaqes së Bashkimit Europian), me një zonë të madhe detare (zonë ekonomike ekskluzive që shtrihet në rreth 11 milionë (...)

  lexo vazhdimin

Në krye të faqes