Procedurat administrative

  • Tatimi

    Kur ju transferoheni për të jetuar jashtë Francës, ju i nënshtroheni, në vitin i nisjes, disa mënyrave të veçanta tatimi dhe ju duhet të kryeni disa hapa. Mënyrat e nisjes kërkohen vetëm për profesionistët e sektorit privat. (...)

    lexo vazhdimin

  • Transkriptimi i një akti të gjendjes civile

    Ky artikull do tju transferojë në një faqe në gjuhën frënge.

    lexo vazhdimin

Në krye të faqes