Aleancat franceze në Shqipëri [fr]

Rrjeti i Aleancave franceze në Shqipëri përbëhet nga 4 struktura kulturore të vendosura në Tiranë, Elbasan, Korçë dhe Shkodër. Këto Aleanca franceze ofrojnë kurse të gjuhës frënge, aktivitete për të rinjtë, një mediatekë dhe aktivitete kulturore. Antena të këtyre strukturave ndodhen gjithashtu në shumë qytete të tjera, veçanërisht në Pogradec, Durrës, Lezhë, Librazhd, Vlorë dhe Berat. Nga ana tjetër, dy « Klube të frankofonisë » në Fier dhe në Vlorë ofrojnë aktivitete kulturore për frankofonët dhe frankofilët e këtyre qyteteve.

Për më tepër informacion mbi kurset dhe veprimtaritë kulturore kontaktoni drejtpërdrejt Aleancat:

- Aleanca franceze e Tiranës: Rruga e Barrikadave

04 222 56 97 / 068 20 15 900

info@aftirana.org

www.aftirana.org

Facebook: www.facebook.com/AleancaFrancezeETiranes

Drejtor: Z. Dritan Xhelili

- Aleanca franceze e Elbasanit: 069 40 99 925

af_elbasan@yahoo.fr

Facebook: www.facebook.com/aleancafranceze.elbasan?fref=ts

Drejtor: Z. Hasim Braja

- Aleanca franceze e Korçës: 08 225 22 47

afkorca@yahoo.fr

www.facebook.com/af.korca?fref=ts

Drejtor: Z. Kiço Xega

- Aleanca franceze e Shkodrës: Universiteti Luigj Gurakuqi

068 25 67 500

Hoxhadhur2000@yahoo.it

Facebook : www.facebook.com/aleancafranceze.shkoder

Drejtoreshë: Znj. Dhurata HOXHA

-  Klubi frankofon i Vlorës

Facebook : www.facebook.com/pages/Club-francophone-de-Vlora/719186638109561?fref=ts

-  Klubi frankofon i Fierit

Facebook : www.facebook.com/club.francophone.de.fier?ref=ts&fref=ts

Aktivitetet kulturore dhe artistike zhvillohen, kryesisht, në bashkëpunim me Shërbimin e Bashkëpunimit dhe Veprimtarisë Kulturore (SCAC) të Ambasadës. Përgjegjësi i misionit kulturor i SCAC-ut ndodhet gjithashtu tek Aleanca franceze e Tiranës ku edhe mund të kontaktohet.

Ndryshimi i fundit: 04/11/2015

Në krye të faqes