Bashkëpunimi policor rajonal në Shqipëri [fr]

Atasheu Rajonal i Sigurisë së Brendshme ka ftuar funksionarë të policisë shqiptare të marrin pjesë në seminare rajonale, i pari në fushën e luftës kundër korrupsionit në rradhët e policisë (Maqedoni) dhe tjetri në lidhje me sekuestrimin dhe identifikimin e pasurive me origjinë nga aktiviteti kriminal (Mal i Zi).

(de g. à d.) M. Michel FELKAY - Attaché de Sécurité intérieure régional, Ambassade de France à Zagreb et M.Agron KULICAJ - Directeur Général adjoint de la Police d'Etat, Albanie - JPEG

Ndryshimi i fundit: 06/10/2017

Në krye të faqes