Letra informuese kulturore [fr]

Dëshironi të njihni Kulturën Franceze ?

Atëherë regjistrohuni te letra informuese e rrjetit kulturor francez në Shqipëri për të marrë dy herë në muaj programin e aktiviteteve të radhës.

Regjistrohuni nëpërmjet listës së shpërndarjes googlegroups : https://groups.google.com/d/forum/franceenalbanie

Ju mund të vizitoni gjithashtu faqen: www.culturetheque.com

Ndryshimi i fundit: 25/02/2019

Në krye të faqes