Dekorime [fr]

"Gjenerali Malaj, ish-Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura shqiptare, u dekorua me titullin "Komandant i Rendit Kombëtar të Meritës franceze".

Më 13 dhjetor, Ambasadorja e Francës i dorëzoi dekoratën e Komandantit të Rendit Kombëtar të Meritës franceze Z. Maksim Malaj, Gjenerali brigade, i cili deri në muajin korrik ushtronte funksionin e Shefit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura shqiptare. Ambasadorja rikujtoi veprimtaritë e Gjeneralit Malaj në bashkëpunimet me Francën, në planin dypalësh, evropian (pjesëmarrja e ushtrisë shqiptare në operacionin Eufor Çad-Afrika qendore) dhe në kuadrin e NATO-s.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin autoritetet e larta të Ushtrisë shqiptare, në veçanti Gjeneral Brigade Xhemal Gjunkshi, i cili zëvendësoi Gjeneralin Malaj në postin e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura shqiptare.

Gjatë të njëjtës ceremoni, Kolonelit Henri Sowa, Atasheu francez i Mbrojtjes në Shqipëri, iu dorëzua dekorata e Oficerit të Rendit Kkombëtar të Meritës.


Cérémonie des décorations - JPEG


Mme l'Ambassadeur avec le Colonel Sowa (à gauche) et le Général Malaj (à droite) - JPEG


Général de Brigade Maksim Malaj - JPEG


Colonel Henir Sowa - JPEG


Ndryshimi i fundit: 06/11/2015

Në krye të faqes