Dekorimi i ish-senatorit Michel Berson nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë [fr]

Në përfundim të ceremonisë, Z. Berson vizitoi sallën franceze në Bibliotekën kombëtare si dhe bibliotekën e Kryeministrisë. Në muajin mars, në kuadrin e Pranverës së frankofonisë në Shqipëri, të dyja këto bibloteka përfituan, me nismën e ish-senatorit, një shumë të ardhurash nga Parlamenti francez për një dhurim librash francezë.

Ceremonia e dorëzimit të dekoratës
Dekorimi i ish-senatorit Michel Berson nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Vizita e Z. Berson në sallën franceze të Bibliotekës kombëtare
Ceremonia e dorëzimit të dekoratës
Ceremonia e dorëzimit të dekoratës
Ceremonia e dorëzimit të dekoratës

Ndryshimi i fundit: 09/10/2018

Në krye të faqes