Diaporama [fr]

Riviera Shqiptare - Deti Jon
Kalaja e Krujës
Paris
Notre Dame
Tirana
Liqeni i Fierzës
Laguna e Patokut, Laç
Ura e Mesit, Shkodër

Ndryshimi i fundit: 29/01/2015

Në krye të faqes