Faqe Interneti dhe informacione të nevojshme [fr]

- AEFE Agjencia për mësimdhënien e gjuhës frënge në vend të huaj

- Aeroporti i Parisit

- Air France (kompania e fluturimeve)

- Numeratori "Faqet e Verdha"

- CADA Komisioni për marrjen e dokumentave administrative

- Dëshima e penalitetit (Buletini nr. 3)

- Dëshima e penalitetit (Buletini nr. 2)

- CIVIWEB Vullnetarizmi ndërkombëtar

- CNIL

- CNOUS

- AFE Asambleja e Francezëve jashtë vendit

- DREE

- Edufrance

- Eur-Lex E drejta evropiane në linjë (në anglisht)

- INSEE

- Dokumentimi francez

- Légifrance

- MAI Shtëpia e Adoptimit Ndërkombëtar

- Bashkia e Parisit

- Itinerari Michelin

- Infogreffe Informacion mbi kompanitë

- Libri i familjes për francezët jashtë Ferancës. Ky udhëzues është hartuar nga specialistë jashte shtetit që i përkasin të gjithë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Bëhet fjalë për të vetmin dokument zyrtar për Francezët në vend të huaj.

Ju mund të kërkoni librin e Francezëve jashtë vendit ose mund ta konsultoni drejtpërdrejt në internet

- Shtëpia e Franceze jashtë vendit (MFE) është një shërbim i Ministrisë së Punëve të Jashtme që ka si misioni të informojë të gjithë Francezët që kanë si qëllim të jetojnë ose punojnë dhe jashtë vendit.

Shtëpia e Francezëve jashtë vendit
27 rue de la Convention (entrée par le 48 rue de Javel)
75732 PARIS cedex 15

Tel: 01 43 17 60 79
E-mail: mfe@mfe.org
Internet: www.mfe.org

- Hyrja në territorin amerikan. Hyrja në territorin amerikan pa viza për titullarët e një pasaporte të lexueshme në makinë.

Që prej 26 tetor 2004, vetëm mbajtësit të një pasaporte të lexueshme në makinë dhe individuale (cilado qoftë datën e saj e lëshimit), mund të vazhdojnë të hyjnë "pa viza" në territorin amerikan për një pushim turistik prej më pak se tre muaj.

Ndërsa për mbajtësit e një tjetër lloji pasaporte ose fëmijët që nuk janë titullarë të një pasaporte individuale të lexueshme në makinë do t’i nënshtrohen pajisjes me vizë.

- OFPRA

- Organizata Botërore e Shëndetësisë

- Shërbimi Publik

- Jeta publike

- Të gjitha faqeve të Internetit të institucioneve qeveritare franceze adresa u mbaron me: ".gouv.fr"

- Të gjitha faqeve të Internetit të institucioneve evropiane adresa u mbaron me: ".eu.int"

- Të gjitha faqeve të Internetit të Këshillit të Evropës adresa u mbaron me: ".coe.int"

Ndryshimi i fundit: 12/06/2017

Në krye të faqes