Festivali "Different Trains" [fr]

Në kuadrin e Festivalit « Different Trains », mbrëmja franceze u zhvillua në Teatrin e Operës në praninë e Ambasadorit të Franfrancës Zotit Bernard Fitoussi përpara një publiku entuziast dhe të magjepsur. Banka Société Générale dhe Ambasada e Francës ishin partnere të kësaj mbërmjeje.

Johannes Brahms - Trio n , 3 per violine, violoncel dhe piano op . 101 ne do minor

I. Allegro energico

II. Presto non assai

III. Andante grazioso

IV. Allegro molto

Jonian Ilias Kadesha - violine

Vlorent Xhafaj - violoncel

Alexander Kobrin - piano

Dmitri Shostakovic - Trio n .1 op . 8 ne do minor

I. Andante- Allegro- Andante - Presto fantastico

Klaidi Sahatci - violine

Vlorent Xhafaj - violoncel

Alexander Kobrin - piano

Cesar Franck - Kuintet per dy violina , viole , violoncel dhe piano ne fa minor

I. Molto moderato quasi lento

II.Lento con molto sentimento

III. Allegro non troppo, ma con fuoco

Jonian Ilias Kadesha - violine I

Klaidi Sahatci - violine II

Vladimir Bukac - viola

Vlorent Xhafaj - violoncel

Alexander Kobrin - pianoprogram 4

Festival "Different Trains" - JPEG

JPEG

Ndryshimi i fundit: 08/10/2014

Në krye të faqes