Procedurat e regjistrimit në ciklin e parë të studimeve në universitetet franceze për vitin 2017-2018 [fr]

Të rinjtë shqiptarë që dëshirojnë të ndjekin studimet në ciklin e parë universitar (Bachelor) në Francë do të gjejnë më poshtë informacionet mbi procedurën e regjistrimit.

Ndryshimi i fundit: 09/12/2016

Në krye të faqes