Formular për vizë afatshkurtër [fr]

Më poshtë do të gjeni formularët për vizë afatshkurtër Schengen.
Ju lutem plotësoni të gjitha rubrikat e formularit në frëngjisht ose anglisht.
Formularët e paplotësuar me korrektësi dhe të pa qartë, nuk do pranohen.


PDF - 88.3 ko
Formulaire de visa de court séjour en français
(PDF - 88.3 ko)

PDF - 225.1 ko
Formulaire Schengen en anglais
(PDF - 225.1 ko)

PDF - 106.2 ko
Model për plotësim formulari per vize Schengen
(PDF - 106.2 ko)


- Formulari në shqip shërben vetëm si udhëzues për plotësimin e formularëve në frëngjisht ose anglisht. Vetëm forumulari në frëngjisht ose në anglisht duhet të plotësohet.


Ndryshimi i fundit: 24/11/2016

Në krye të faqes