Hapësira CampusFrance [fr]

Gjimnazistët dhe studentët shqiptarë mund t’i drejtohen zyrës Campus France që ka si qëllim t’i informojë mbi studimet e larta në Francë (informacione, orientim, kontakte).

Zyra Campus France ndodhet tek Aleanca Franceze e Tiranës:
Rr. e Barrikadave, nr. 122

Pritja e publikut organizohet vetëm duke lënë takim.
Për pyetje ose takim, kontaktoni nëpërmjet adresës elektronike: campus.france@aftirana.org

Ndryshimi i fundit: 04/11/2019

Në krye të faqes