Hapja e platformës dixhitale ALMAKTICE Shkodra, 20-24 qershor 2011 [fr]

Që nga shtator 2011, mësuesit të seksionit dygjuhësh frankofon të Shqipërisë dhe Maqedonisë kanë punuar për të ndarë burimet pedagogjike në fushat jo-gjuhësore (DNL). Pas përcaktimit të pikave konvergjente në kurrikulat, mësuesit e të dy vendeve kanë bashkëpunuar për të zhvilluar përmbajtje që veprojnë drejpërdrejtë në klasë.

Kështu, në Shkodër, pas një jave veçanërisht të pasur me përtëritje, u happlatforma e parë dixhitale e përbashkët për të dy vendet.

Ky projekt u bë i mundur falë një bashkëpunimi të ngushtë midis Atasheve për Bashkëpunim për gjuhën frënge të dy vendeve (Znj. Marie-Christine Fougerouse dhe Z. Paul Souligoux), si dhe Znj. Gaëlle Fischer operatore e formimit Gfiling dhe Z. Fabien Olivry, Inxhinier i TIK në Universitetin Montpellier III.

Ky hap i parë ka u respektua nga të gjithë pjesëmarrësit, të cilët dëshirojnë të ndjekin aventurën për të pasuruar platformën, për të mundësuar përmbajtje të tjera dhe për të shkëmbyer përvojat e tyre.

Nga shtatori 2011, një cikël i dytë trajnimi do të ngrihet mbi modelin e këtij që sapo u përfundua.

Ndryshimi i fundit: 04/07/2013

Në krye të faqes