Hyrja në fuqi e Marrëveshjes tatimore mes Francës dhe Shqipërisë më 1 tetor 2005 [fr]

Marrëveshja ndërmjet Qeverisë të Republikës franceze dhe Qeversë të Republikës së Shqipërisë, nënshkruar në Tiranë më 24 dhjetor 2002, hyri në fuqi më 1 tetor 2005.

Ajo ka si qëllimi të eliminojë taksat e dyfishta lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe të parandalojë evazionin dhe mashtrimin fiskal. Kjo do të mundësojë forcimin shkëmbimet ekonomike dhe tregtare relativisht ende modeste mes Francës dhe Shqipërisë, duke i pajisur me një bazë ligjore solide dhe të qëndrueshme. Ajo do të mundësojë gjithashtu favorizimin e pranisë të kompanive franceze në Shqipëri.

Ndryshimi i fundit: 17/11/2011

Në krye të faqes