Këshilltarët e Tregëtisë së Jashtme të Francës (CCEF) [fr]

Këshilltarë të Tregëtisë së Jashtme të Francës:

Znj. Elisabeth Gjoni, Drejtoreshë e Amadeus Palace
Z. Jean-Alain Jouan - Drejtor i shoqërisë ALEAT
Z. Patrick Pascal - Administrator i shoqërisë Selencie Bitumi
Z. Julien Roche - Biznesmen, Kryetar i shoqatës Club d’Affaires Francë-Shqipëri
Z. Gasmen Toska - Biznesmen, shoqëria Marlotex

Ndryshimi i fundit: 14/04/2020

Në krye të faqes