Këshilltarët e Tregëtisë së Jashtme të Francës (CCEF) [fr]

Me dekret të 8 Prillit 2011 të Presidentit të Republikës, janë emëruar Këshilltarë të Tregëtisë së Jashtme të Francës për një periudhë prej tre vjetësh:

Z. Julien Roche - Biznesmen, Kryetar i shoqatës Club d’Affaires Francë-Shqipëri
Z. Jean-Alain Jouan - Drejtor i shoqërisë ALEAT
Z. Hubert De Saint-Jean - Drejtor i Société Générale
Z. Patrick Pascal - Administrator i shoqërisë Selencie Bitumi

Ndryshimi i fundit: 24/04/2012

Në krye të faqes