Dorëzimi i Letrave Kredenciale

Të enjte, më 18 shtator 2014, Z. Bernard FITOUSSI i dorëzoi Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Z. Bujar NISHANI, Letrat Kredencialet të Presidenti francez, të cilat e akreditojnë në cilësinë e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Francës.

Remise des lettres de créance au Palais présidentiel - JPEG

Ndryshimi i fundit: 22/09/2014

Në krye të faqes