Organika [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasadore: Znj. Élisabeth Barsacq

Këshiltare e Parë: Znj. Claire Nantier

Sekretaria: Znj. Valérie Robert

Çështje të ndryshme: Z. Frédéric Eberhardt


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond Xhabija


Shërbimi konsullor

Konsull: Z. Nicolas Kukawka

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Serge Zemour

Pritës i vizave/Webmaster : Z. Reni Çakëri

Kontabiliteti: Znj. Sara Dardha


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Z. Pierre Raynaud

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Jean-Luc Puyau

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Anne-Elisabeth Gautier-Budai


Misioni i mbrojtjes

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Nicolas Coussière

Ndihmës i atasheut të Mbrojtjes: Major Stéphanie Roger


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Augustin Andres


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Znj. Florence Dobelle (me seli në Sofje)


Shërbimi i Atasheut doganor

Attache doganor: Z. Pierre Bouillon (me rezidencë në Beograd)


Ndryshimi i fundit: 20/10/2021

Në krye të faqes