Organika [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasadore: SH. S. Znj. Christina Vasak

Këshiltare e Parë: Znj. Isabelle Le Guellec

Sekretaria: Znj. Valérie Robert

Çështje të ndryshme: Z. Frédéric Eberhardt


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond Xhabija


Shërbimi konsullor

Konsulle: Znj. Hélène Ben Moussa Marchal

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Serge Zemour

Pritës i vizave/Webmaster : Z. Reni Çakëri

Kontabiliteti: Znj. Sara Dardha


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Z. Jérôme Spinoza

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Paul Souligoux

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Anne-Elisabeth Gautier-Budai

Përgjegjës i Misionit Kulturor (SHBVK et AF) : Z. François Terrier


Misioni Ushtarak

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Fabrice Duda (me seli në Zagreb)

Ndihmës i atasheut të Mbrojtjes: Major Yann Maillard


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Thomas Erhardy


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Z. Jean-Marie Demange (me seli në Sofje)

Drejtor i Ubifrance : Z. François Raffray (me seli në Athinë)


Shërbimi i Atasheut doganor

Attache doganor: Z. Pierre Bouillon (me rezidencë në Beograd)


Ndryshimi i fundit: 02/09/2019

Në krye të faqes