Organika [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasador: SH. S. Znj. Christina Vasak

Këshiltare e Parë: Znj. Isabelle Le Guellec

Sekretaria: Znj. Elisabeth Rouge

Çështje të ndryshme: Z. Frédéric Eberhardt


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond Xhabija


Shërbimi konsullor

Konsulle: Znj. Hélène Ben Moussa Marchal

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Cédric Monnier

Pritës i vizave/Webmaster : Z. Reni Çakëri

Kontabiliteti: Znj. Sara Dardha


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Znj. Rose-Anne Bisiaux

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Paul Souligoux

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Isabelle Thomas-Delic

Përgjegjës i Misionit Kulturor (SHBVK et AF) : Z. François Terrier


Misioni Ushtarak

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Fabrice Duda (me seli në Zagreb)


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Thomas Erhardy


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Z. Jean-Marie Demange (me seli në Sofje)

Drejtor i Ubifrance : Z. François Raffray (me seli në Athinë)


Shërbimi i Atasheut doganor

Attaché douanier: Z. Pierre Bouillon (en résidence à Belgrade)


Ndryshimi i fundit: 06/11/2018

Në krye të faqes