Organika [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasador: SH. S. Znj. Christina VASAK

Këshiltare e Parë: Znj. Isabelle LE GUELLEC

Sekretaria: Znj. Elisabeth ROUGE

Çështje të ndryshme: Z. Jean-Luc GROULON


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond XHABIJA


Shërbimi konsullor

Konsulle: Znj. Hélène BEN MOUSSA MARCHAL

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Cédric MONNIER

Pritës i vizave/Webmaster : Z. Reni ÇAKËRI

Kontabiliteti: Z. Julien BEAUVILLAIN


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Znj. Rose-Anne BISIAUX

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Paul SOULIGOUX

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Isabelle THOMAS-DELIC

Përgjegjës i Misionit Kulturor (SHBVK et AF) : Z. Stéphane OROSCO


Misioni Ushtarak

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Fabrice DUDA (me seli në Zagreb)


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Thomas ERHARDY


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Z. Jean-Marie DEMANGE (me seli në Sofje)

Drejtor i Ubifrance : Z. François RAFFRAY (me seli në Athinë)

në Shqipëri: Znj. Mirela MATA

Ndryshimi i fundit: 21/09/2017

Në krye të faqes