Procedurat e regjistrimit në vitin e parë të ciklit të parë të studimeve universitare (2020-2021) [fr]

Personat që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë Bachelor, PACES ose Shkollë Kombëtare e Lartë Arkitekture do të gjejnë më poshtë informacionet që duhet të lexojnë me kujdes dhe dosjet që duhet të plotësojnë.

Merrni një takim sa më shpejt për ta dorëzuar dosjen tuaj pasi ta keni plotësuar atë !

Ndryshimi i fundit: 04/12/2019

Në krye të faqes