Procedurat e regjistrimit në vitin e parë të ciklit të parë të studimeve universitare (2021-2022) [fr]

Personat që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë Bachelor, PACES ose Shkollë Kombëtare e Lartë Arkitekture do të gjejnë më poshtë informacionet që duhet të lexojnë me kujdes dhe dosjet që duhet të plotësojnë.

Ndryshimi i fundit: 21/12/2020

Në krye të faqes