Regjistrimi në Programin Copernic për vitin 2014 - 2015 [fr]

GIF

Bursa për inxhinierë, juristë, ekonomistë, të diplomuar dhe folës të gjuhës frënge.

Bashkëngjitur do të gjeni çdo informacion të nevojshëm si dhe dosjen për kandidim (në gjuhën frënge).

Afati i fundit i dorëzimit të dosjes: 03 Mars 2014

- Procedura e regjistrimit

PDF - 94.1 ko
Procédure de recrutement Albanie
(PDF - 94.1 ko)

- Dosja për kandidim

PDF - 157.1 ko
Dossier de candidature
(PDF - 157.1 ko)

- Afisha për Shqipërinë

PDF - 166.3 ko
Affiche Albanie
(PDF - 166.3 ko)

Ndryshimi i fundit: 17/12/2013

Në krye të faqes