Rreth nesh

Ambasada përpiqet të sigurojë informacione të sakta dhe të përditësuara. Megjithatë, informacionet që përmban kjo faqe jepen vetëm për udhëzim. Ato mund të jenë të paplota, veçanërisht mbi çështjet që lidhen me aktualitetin, dhe nuk përbëjnë një garanci. Qëllimi i tyre është të informojë dhe të ndihmojë përdoruesit e internetit në ecurinë e tyre. Këta të fundit janë të mirëpritur të verifikojnë me personelit të Ambasadës nëse informacione të tjera janë të disponueshme ose të nevojshme. Prandaj, Ambasada nuk mund të mbajë përgjegjësi vetëm në bazë të informacionit të përhapur nga kjo faqe. Përveç kësaj, Ambasada nuk është përgjegjës për disponueshmërinë ose përmbajtjen e faqeve të tjera të jashtme drejt të cilave janë vendosur lidhje.

GIFKjo faqe është zhvilluar nën drejtimin e SPIP, me mbështetjen e Drejtorisë së Komunikimit dhe të Informacionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Për më shumë informacion: www.spip.net

Ndryshimi i fundit: 14/11/2011

Në krye të faqes