Shërbimi ekonomik rajonal [fr]

Sherbimi Ekonomik Rajonal (SER) i Sofjes mbulon zonën gjeografike Danub-Ballkan: Bosnjë-Herzegovina, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Kosova, Mali i Zi, Rumania, Serbia dhe Shqipëria.

SER-i është i organizuar në dy pole: poli ekonomi dhe financë (analizat makro-ekonomike, çështjet shumëpalëshe dhe evropiane) dhe poli sektorial (mbështetje për projektet e mëdhaja dhe financimet e tyre). Ai ka si mision kryesor të ndjekë dhe të analizojë situatën ekonomike dhe financiare të vendeve të rajonit. Së bashku me shërbimet ekonomike të Beogradit, Bukureshtit dhe Zagrebit, ai monitoron politikat ekonomike, shkëmbimet tregtare të jashtme, financat publike dhe sektorin financiar, si dhe programet rregulluese dhe marrëdhëniet me donatorët.

SER-i siguron përfaqësimin e interesave ekonomike franceze pranë administratave, institucioneve dhe organeve lokale. Ai zhvillon një dialog me autoritetet mbi çështjet dypalëshe, evropiane dhe shumëpalëse në lidhje me tregtinë apo financat në vazhdimësi të monitorimit të politikave publike të vendeve të rajonit. Ai përgatit dhe bashkërendon organizimin e vizitave zyrtare ekonomike dhe, së bashku me partnerët e tij, nxit marrëdhëniet ekonomike dypalëshe, duke siguruar veçanërisht vijimësinë për projektet madhore dhe mbështetjen e tyre politike dhe financiare.

Meqenëse SER-i nuk ka një zyrë të përhershme në Shqipëri, disa prej këtyre misioneve, veçanërisht takimet dypalëshe dhe organizimi i vizitave zyrtare me karakter ekonomik, kryhen nga Kancelaria Diplomatike në Tiranë.

Adresa:
15 rruga Oborichté, kati i3-të, 1504, Sofia,
Telefon: + 359 2 960 79 79
Adresa elektronike: sofia(at)dgtresor.gouv.fr

Për më tepër inforamcione: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/AL

Ndryshimi i fundit: 28/03/2020

Në krye të faqes