Tarifat e dosjeve [fr]

Shpenzimet e dosjes janë shënuar në listat e dokumenteve për tu paraqitur.

Pagesa e dosjes bëhet vetëm në Lek (ALL). Për informacionin tuaj ajo është barazvlera e
- 60 € për vizat afatshkurtër (tarifa normale);
- 35 € për vizat afatshkurtër (tarifë e negociuar, vetëm për disa nënshtetas);
- 99 € për vizat afatgjatë.

Kujdes:
- pagesa e dosjes bëhet vetëm me lekë në dorë;
- për arsye të kontabilitetit, ju kërkohet të sillini shumë e saktë.

Ndryshimi i fundit: 24/02/2016

Në krye të faqes