Thirrje për kandidaturë nga Qendra Kombëtare e Librit (CNL) : Bursa për përkthyes nga frëngjishtja në gjuhë të tjera [fr]

PNGKëto bursa synojnë të zhvillojnë rrjetin e përkthyesve profesionistë të frëngjishtes drejt gjuhëve të tjera duke u dhënë mundësinë përkthyesve të qëndrojnë në Francë për të përmbushur një projekt përkthimi për vepra franceze me qëllim botimin e tyre.

Juritë mblidhen tri herë në vit. Datat e fundit për dorëzimin e dosjeve pranë Ambasadës së Francës në Tiranë janë :

• 1 tetor 2015 për komisionin e janar-shkurtit 2016
• 20 janar 2016 për komisionin e maj-qershorit 2016
• 10 maj 2016 për komisionin e tetorit 2016

Për informacione të tjera mund të konsultohet faqja : http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/

Ndryshimi i fundit: 17/02/2016

Në krye të faqes