Bursa për përkthyesit - 2019 [fr]

Këto bursa synojnë të mbështesin përkthimin dhe përhapjen e veprave të autorëve të gjuhës frënge në Shqipëri dhe të veprave të autorëve shqiptarë në Francë.

1- Bursat për përkthyesit nga frëngjishtja në shqip)

Këto bursa synojnë të zhvillojnë rrjetin e përkthyesve profesionistë nga frëngjishtja në shqip duke u dhënë përkthyesve shqiptarë mundësinë të qëndrojnë në Francë për të realizuar një projekt përkthimi të një vepre nga frëngjishtja për qëllime botimi.

Informacionet, modalitetet dhe kalendari gjenden në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Librit

2- Bursat për përkthyesit nga shqipja në frëngjisht)

Këto bursa synojnë t’u lejojnë përkthyesve të konfirmuar të qëndrojë në Francë ose jashtë shtetit për t’iu kushtuar një projekti të rëndësishëm individual ose personal me synim botimin e tij.

Informacionet, modalitetet dhe kalendari gjenden në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Librit

Ndryshimi i fundit: 09/11/2018

Në krye të faqes