Thirrje për kandidaturë nga Qendra Kombëtare e Librit (CNL) : Bursa për përkthyes nga frëngjishtja në gjuhën shqipe. [fr]

Këto bursa synojnë të zhvillojnë rrjetin e përkthyesve profesionistë të frëngjishtes drejt gjuhës shqipe duke u dhënë përkthyesve shqiptarë mundësinë të qëndrojnë në Francë për të përmbushur një projekt përkthimi për vepra franceze me qëllim botimin e tyre.

Juritë mblidhen tri herë në vit. Datat e fundit për dorëzimin e dosjeve pranë Sherbimit tê Bashkëpunimit dhe Veprimtarisë Kulturore të Ambasadës së Francës në Tiranë janë :
• 1 tetor 2017 për komisionin e janar shkurtit 2018
• 20 janar 2018 për komisionin e maj-qershorit 2018
• 10 maj 2018 për komisionin e tetorit 2018

Për informacione të tjera mund të konsultohet faqja : http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/

Ndryshimi i fundit: 08/09/2017

Në krye të faqes