Vizita e ambasadores në Shkollën franceze [fr]

Ambasadorja Christina Vasak vizitoi, të enjte 27 shtator 2017, Shkollën franceze ndërkombëtare të Tiranës (EFIT), në prani të Z. Thomas Charles, Drejtor, dhe Znj. Marsida Sula, Drejtoreshë për administratën dhe financën. Ambasadorja zbuloi ambientet; ajo vizitoi disa klasa ku pati mundësinë të diskutonte me nxënësit, të cilët folën për studimet dhe interesat e tyre. Takime të ngrohta dhe spontane.

EFIT-i rregjistroi këtë vit shkollor 70 nxënës; ajo solli një risi duke pranuar fëmijët e vegjel (2-3 vjeç) « në një seksion të vogël ». Ciklet I dhe II janë homologuar nga Agjencia për Arsimin Francez jashtë vendit (AEFE); arsimi i mesëm i ulët sigurohet sipas lëndëve të Qendrës Kombëtare të Arsimit në Distancë (CNED) i drejtuar nga mësuesit.

La visite de Madame l'ambassadeur à l'EFIT - JPEG

La visite de Madame l'ambassadeur à l'EFIT - JPEG

Ndryshimi i fundit: 06/10/2017

Në krye të faqes