Fluksi RSS: @titulli_rubrika@

RSS është një formë e të thënit "përmbledhja e përmbajtjes së internetit". Përmbledhja mundëson vendosjen e shkëmbit të informacioneve (tekste, lidhje, imazhe) midis faqeve të internetit, të cilat përditësohen automatikisht. Ky mekanizëm mundëson gjithashtu pasqyrimin në një faqe të informacioneve të një faqe tjetër dhe e gjitha kjo duke ruajtur strukturën e saj të faqes dhe të kartës grafike (bëhet fjalë për publikim me etiketë të bardhë). RSS është akronimi i Rich Site Summary ose i Really Simple Syndication (përmbledhje vërtet e thjeshtë). RSS-ja bazohet në standardin XML.
Artikujt e fundit
https://al.ambafrance.org/spip.php?page=backend&id_rubrique=114
Artikujt e aktualitetit / në faqe të parë
https://al.ambafrance.org/spip.php?page=backend&type=actu&id_rubrique=114
Ngjarjet në vijim
https://al.ambafrance.org/spip.php?page=backend&type=agenda&id_rubrique=114
Në krye të faqes

/B_testSecteur> /B_testSousSite>