Shërbimet

 • Organika

  Kancelaria diplomatike, Shërbimi konsullor, Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore, Shërbimi i Sigurisë së Brendshme...

  lexo vazhdimin

 • Shërbimi konsullor

  Shërbimi Konsullor është agjencia administrative franceze, e cila ushtron funksionet konsullore, nën autoritetin e Ambasadorit në Republikën e Shqipërisë.

  lexo vazhdimin

 • Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

  Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore (SCAC) është i pranishëm në Ambasadën e Francës në Shqipëri dhe nën autoritetin e Ambasadorit, në kuadrin e Drejtorisë së Përgjithshme të Globalizmit, Zhvillimit dhe Partneriteteve (DGM) dhe vepron në të gjitha fushat e bashkëpunimit. SCAC mbështetet gjithashtu te të gjitha stafetat e Frankofonisë dhe veçanërisht te rrjeti i Aleancave Franceze të Shqipërisë, të cilat janë operatoret kulturorë të shërbimit.

  lexo vazhdimin

 • Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

  SSI-ja në Shqipëri është e vendosur në Ambasadën e Francës në Tiranë.

  lexo vazhdimin

 • Shërbimi ekonomik

  Sherbimi Ekonomik Rajonal (SER) i Sofjes mbulon Shqipërinë brënda zonës gjeografike Danub- Ballkan, i cili përfshin gjithashtu FYROM (Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë), Bosnnjë-Herzegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, (...)

  lexo vazhdimin

 • Atasheu i Mbrojtjes

  Misioni i Atasheut të Mbrojtjes
  Atasheu i Mbrojtjes përfaqëson Forcat e Armatosura Franceze në misionin diplomatik në Tiranë (Forcat Tokësore, Marina Kombëtare, Forcave Ajrore, Xhandarmëria Kombëtare, Delegacioni i (...)

  lexo vazhdimin

 • Shërbimi Doganor francez në Shqipëri

  Përbërja e shërbimit
  Atasheu doganor dhe një asistente kompetentë për zonën e mëposhtme : Serbi, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Mal i Zi, Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë.
  Kontakt:
  Nëpërmjet postës:
  Ambassade de France - Attaché (...)

  lexo vazhdimin

Në krye të faqes